Hz.İbrahimin qəbul olunan qurbanı - Seyid Mirhəmid

Iyul 20, 2021 13 

Xütbələr / Azəricə